Samarbeid med disse landene

Erasmus+: Aktiv Ungdom er delt opp i tre kategorier: programland, partnerland i EUs naboregioner og andre partnerland. Alle prosjekter har mulighet til å samarbeide med land i de to første kategoriene. Se listen over land i hver kategori og sjekk betingelsene til det dere skal søke støtte til. Det kan for eksempel være krav om at dere må være to programland i et prosjekt.

 • 1. Se listen over programland

  Dere kan samarbeide med programland i alle prosjekter.

  Programland er de 28 EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonia og Tyrkia. Norge deltar som programland på lik linje med EUs medlemsland.

  EU-landene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

  NB: Det er usikkert hva som vil skje med Storbritannia hvis de ikke får til en brexit-avtale med EU.

   

 • 2. Se listen over partnerland i EUs naboregioner

  Dere vil vanligvis kunne samarbeide med land i denne kategorien i alle prosjekter.

  Partnerlandene i EUs naboregioner er disse 22 landene i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika: Albania, Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia, Egypt, Georgia, Hviterussland, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libya, Marokko, Moldova, Montenegro, Palestina, Russland, Syria, Tunisia og Ukraina.

  NB: Det er lett å blande sammen begrepene «partner i prosjektet» og «partnerorganisasjon» med begrepet «partnerland».

 • 3. Andre partnerland

  Andre partnerland er den tredje kategorien og er aktuell for svært få prosjekter i Erasmus+: Aktiv Ungdom.

  Strategiske partnerskap er det eneste dere kan søke støtte til som gir dere anledning til å samarbeide med land i kategorien andre partnerland. Samarbeid med andre partnerland forutsetter at denne partneren bringer en tydelig merverdi og relevans til prosjektet som ikke kan dekkes på noen annen måte. Sjekk med oss hvis dere lurer på om dere kan ta med en partner fra denne kategorien.

  Det finnes også utlysninger direkte fra Europakommisjonen (ekstern link) der det er anledning til å samarbeide med andre partnerland. Da søker dere direkte til Brussel, og ikke til oss.

  Fullstendig liste over andre partnerland (ekstern link).

 • 4. Samarbeid med Sveits

  Sveits er et av landene i kategorien andre programland, men har helt egne regler fra og med 2018.

  Den sveitsiske regjeringen har laget et sveitsisk program for Erasmus+ 2018-2020, sånn at sveitsiske ungdommer og ungdomsarbeidere også skal kunne delta i Erasmus+-prosjekter.

  Dere kan derfor nå samarbeide med sveitsiske organisasjoner i et Erasmus+-prosjekt. Dere sender inn søknaden som normalt, og en uke senere kan den sveitsiske organisasjonen søke om støtte til de sveitsiske deltakerne fra sitt nasjonale kontor, Movetia. Hvis vi har innvilget prosjektet deres her i Norge og Movetia har gjort det samme for de sveitsiske deltakerne, får den sveitsiske organisasjonen dere skal samarbeide med CHF 800 per deltaker per møte, 400 CHF i støtte til å organisere aktiviteten (organisational support) og CHF 400 i reisestøtte.

  For strategiske partnerskap og ungdomsinitaitiv er reglene de samme som for partnerland.

  Sveitsiske organisasjoner kan søke om støtte til gruppeutvekslinger, opplæring for ungdomsarbeidere, frivillig arbeid og ungdomspolitiske møter som finner sted i Sveits. Støtten blir gitt av den sveitsiske regjeringen og ikke av EU. Disse prosjektene er ikke offisielle Erasmus+-prosjekter, så organisasjonen kan for eksempel ikke bruke Erasmus+-logoen, gi Youthpass til deltakerne, bruke Europakommisjonens forsikringsordning til de som jobber frivillig eller bruke kommisjonens IT-verktøy (inkludert søknadsskjemaet, Mobility Tool etc).

  For mer informasjon, sjekk nettsiden til Movetia (ekstern link).

Lurt å vite:

 • Dere må samarbeide med minst et annet programland eller et partnerland i EUs naboregioner i alle Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter. Det eneste unntaket er ungdomspolitiske møter, som kan ha nasjonale møter.

 • For gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere kan vi maks bruke en fjerdedel av vårt budsjett på prosjekter med organisasjoner fra partnerland i EUs naboregioner.