Lokalkontakter

Erasmus+: Aktiv Ungdom har et nettverk av lokale kontakter rundt om i Norge. De har lang erfaring fra Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter og kan gi verdifull informasjon og veiledning i planleggingen og gjennomføringen av et prosjekt.

 • 1. Lokalkontakter i Agder

  Astrid Marie Lund Gilje (tlf: 473 49 083) er daglig leder i Barne- og ungdomsrådet i Agder.

  Marius H. Thoresen (tlf: 992 23 835) jobber i Lyngdal kommune. Han er også kommunestyrepolitiker i Lyngdal og nestleder i sentralstyret i Ungdom og Fritid. Han har erfaring fra internasjonale kurs, og er også kursholder.

 • 2. Lokalkontakter i Innlandet

  Turid Wulff Knutsen (tlf 930 48 123) er rådgiver i Innlandet fylkeskommune.

  Sven Kaare Sunde(tlf: 911 42 772) er ungdomskontakt i Gjøvik kommune og er lokalkontakt for Gjøvik, Land- og Toten-regionen.

  Anne Huse jobber som rådgiver i Glåmdal regionråd på Kongsvinger. Hun er lokalkontakt for Glåmdalsregionen i Hedmark fylke.

 • 3. Lokalkontakter i Møre og Romsdal

  Birgit Aarønes (tlf: 918 86 088) er internasjonal koordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Cecilia Lillthors (tlf: 71 28 03 14) er internasjonal rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 • 4. Lokalkontakter i Nordland

  Joakim Arnøy (tlf: 919 16 172) jobber som ungdomskoordinator ved Narviksenteret. Han har erfaring med gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og strategiske partnerskap.

  Trine Grytøyr (tlf: 934 16 075) jobber som rådgiver på fylkestingets kontor i Nordland fylkeskommune, med ansvar for ungdomsmedvirkning. Hun har erfaring fra gruppeutveksling, ungdomspolitiske møter og strategisk partnerskap.

 • 5. Lokalkontakter i Oslo

  Mari Eike Nilsen (tlf: 23 46 16 07) er spesialrådgiver på internasjonalt kontor i Oslo kommune, med spesielt ansvar for EUs sektorprogrammer.

 • 6. Lokalkontakter i Rogaland

  Jeanette Osberg (tlf: 924 35 441) er prosjektleder i Ungdom og fritid i Stavanger kommune. Hun har selv vært frivillig, og har erfaring med å ta imot og sende ut frivillige.

 • 7. Lokalkontakter i Troms og Finnmark

  Håkon Dahlmo er seniorrådgiver ved internasjonal avdeling i Troms og Finnmark fylkeskommune, hvor han blant annet er ansvarlig for fylkets arbeid med Erasmus+ innen fag- og yrkesopplæringen.

  Vilde Fjeldheim Wold er aktivitetskoordinator og ansvarlig for veiledning og koordinering i UNG (15-25 år) på Tvibit, og har veiledet prosjekter i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet siden 2008.

  Sif Vik er plan- og utviklingsleder på Tvibit. Sif har jobbet med Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet siden Tvibits spede begynnelse i 2000, og har veiledet i de ulike programmene, med spesielt fokus på frivillig arbeid (EVS).

  Gabriella Jurisic Ottesen (tlf: 990 47 810) jobber som leder ved Alta frivilligsentral. Hun har mange års erfaring med å arrangere gruppeutvekslinger og opplæringskurs. Hun kan hjelpe dere med veiledning i alle faser av prosjektet, blant annet i utvikling av prosjektidé, hvordan involvere ungdommer i prosessen, ikke-formelle læringsmetoder, planlegging av det praktiske, synlighet av aktivitetene og nettverksbygging i lokalmiljøet.

 • 8. Lokalkontakter i Trøndelag

  Jannike Vik (tlf: 920 50 394) er teamleder i barnevernadministrasjonen i Trondheim kommune. Hun har erfaring fra ulike delprogrammer innen Erasmus+-Aktiv Ungdom.

  Per Erling Tilset Larsen (tlf: 952 63 239) er avdelingsleder ved Trondheim voksenopplæringssenter i Trondheim kommune. Han har erfaring med å organisere EVS-prosjekter (frivillig arbeid), gruppeutvekslinger. og kontaktseminar.

  Bjørnar Grande (tlf: 909 63 341) jobber i Overhalla kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger i Norge og som partner i utlandet. I tillegg har han erfaring med frivillig arbeid.

  Arild Høyem (tlf: 906 42 381) jobber i ungdomstjenesten i Steinkjer kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger.

   

 • 9. Lokalkontakter i Vestfold og Telemark

  Alagie Joof jobber ved ungdomskontoret i Tønsberg kommune. Han har erfaring med å organisere gruppeutvekslinger.

  Knut Jost Arntzen (tlf: 995 96 988) er inkluderingskonsulent og koordinator i Kragerø kommune.

 • 10. Lokalkontakter i Vestland

  Margrete Reisæter (tlf: 57 73 80 20) jobber ved Frivilligsentralen i Fjaler. Hun har erfaring med å være vertsorganisasjon for frivillige.

  Tuba Ardic og Gard Eitungjerde Høyvik møtte hverandre gjennom EUs ungdomsprogram. De har begge vært frivillige og har lang erfaring med Erasmus+: Aktiv Ungdom.

  Barbara Harterink (tlf: 55 23 90 00) jobber i Vestland fylkeskommune. Hun har erfaring med å sende ut norske ungdommer som frivillige, med særlig fokus på inkluderingsprosjekter.

 • 11. Lokalkontakter i Viken

  Espen Holtan (tlf: 905 03 601) er rådgiver i internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune.

  Amir Keyani (tlf: 913 99 724) er nærmiljøkonsulent i Lillestrøm kommune. Han har tidligere organisert gruppeutvekslinger.

Lurt å vite:

 • Husk på at du også kan kontakte oss på kontoret direkte for veiledning.

 • Vil du bli lokalkontakt i ditt fylke? Kontakt oss!