Oppdatere kontaktinformasjon

Hvis organisasjonen bytter navn, flytter eller endrer kontaktinformasjon skal dette oppdateres.  Det er også mulig å legge til flere kontaktpersoner og laste opp relevante dokumenter. Oppdateringer gjør du her. (ekstern lenke)

Hvis du ønsker å bytte kontaktperson eller å endre kontaktinformasjon i pågående prosjekter må du sende oss informasjonen som skal oppdateres og oppgi prosjektnummer.

 

Lurt å vite:

 • I noen større organisasjoner, f.eks. kommuner, kan man registrere forskjellige enheter.  Det er da opp til kommunen å velge om man bruker kun én registrering for hele kommunen, eller om man har egen registrering for f.eks. frivilligsentralen eller ungdomsklubben.

 • Endringer i organisasjonsstruktur må oppdateres i portalen, enten ved å registrere ny organisasjon eller ved å videreføre en eldre registrering under nytt navn.  Hvis organisasjonen har gyldig akkreditering (Quality Label, Charter, osv.) kan disse beholdes ved å videreføre en eldre registrering under ett nytt navn.

 • Hver organisasjon skal kun ha én registrering.  Du kan bruke søkefunksjonen for å sjekke om din organisasjon er allerede registrert.  Den som er registrert som kontaktperson kan oppdatere informasjonen i portalen.

 • Hver registrert organisasjon får tildelt et organisasjonsnummer (Organisation ID) som begynner med E.  Dette nummeret skal brukes ved å hente opp informasjon om organisasjonen, f.eks. i søknadsskjemaer.  Hvis organisasjonen skal være partner i et prosjekt som støttes i et annet land må du oppgi dette nummeret til søkerorganisasjonen.

 • Bufdir bruker enhetsregisteret (Brønnøysund) for å hente opp informasjon om organisasjoner.  Utgående post sendes til digital postkasse.

   

 • Hvis organisasjonen skal søke om eller delta i sentraliserte prosjekter eller søke om Quality Label da må organisasjonen registreres her: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Organisasjonen får da tildelt PIC-nummer.

   

 • Organisasjoner som har PIC-nummer fra før har allerede fått tildelt Organisation ID her: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home .  PIC-nummer fases ut for desentraliserte programmer, men det kan fortsatt brukes for å søke opp organisasjoner i portalen og må brukes for sentraliserte prosjekter.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Einar

Einar Rafn Guðbrandsson (i permisjon til 1.9.2020)

Einar er kontaktperson for frivillig arbeid (EVS) og Det europeiske solidaritetskorpset. Han kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.

Mens Einar er i permisjon, kan du kontakte Erik Langbråten.