Lever sluttrapport

Sluttrapporter for prosjekter som er påvirket av koronaviruset leveres i Mobility Tool.

EU-kommisjonen arbeider med å utvikle IT-verktøyene. I september/ oktober vil de gjøre endringer i Mobility Tool slik at dere også kan rapportere på prosjekter med virtuelle og fysiske aktiviteter. I denne perioden kan det være at dere kan registrere mobiliteter, men ikke sende inn rapporten før alle oppgraderingene i systemet er ferdig. Vi kommer til å oppdatere denne veiledningen fortløpende.

Sist oppdatert: 02. juli 2020

  • 1. Huk av for "force majeure"

    I Mobility Tool kan du huke av for de mobilitetene som er påvirket av «force majeure».

  • 2. Dersom du vil avlyse prosjektet

    Dersom du ønsker å avlyse prosjektet og ikke har hatt noen utgifter kan du gjøre dette i Mobility Tool. Bruk funksjonen «Terminated with no grant».

    Du vil få et brev fra oss med informasjon om hvordan du tilbakebetaler forskuddet.