Skole, jobb, eller frivillig arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å realisere din utenlandsdrøm.

 • 1. Gå på videregående skole i utlandet

  ANSA (Nasjonalt informasjonssenter for studier i utlandet) gir gratis veiledning til ungdom som har spørsmål om utenlandsstudier. På http://www.ansa.no/utveksling finner du nyttig informasjon og en oversikt over godkjente utvekslingsorganisasjoner.

  Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har kompetanse på internasjonale muligheter i grunnutdanningen. På deres nettside Utdanning i verden finner du nyttig informasjon hvis du ønsker å gå på skole i utlandet.

  Internasjonal erfaring fra studier gir deg kompetanse som for eksempel språk, tilpasningsdyktighet, kulturforståelse og toleranse. Dette kan telle positivt når du skal ut i arbeidslivet.

  Reis med en organisasjon eller et godkjent opplegg fra skolen

  For de fleste som ønsker å ta deler av videregående i utlandet, er det viktig å få støtte fra Lånekassa. Det er i hovedsak to måter du som elev i videregående kan reise på utveksling med slik støtte:

  Andre muligheter

  Utenom disse to hovedmåtene er det også mulig å se verden mens du går på skole gjennom United World College eller tar hele eller deler av videregående i Frankrike.

  En avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk utdanningsfellesskap i videregående skole gjør at du kan ta fag i Norden som om du gikk på skole i Norge. Husk at skolen du velger må tilby rett fag og du må undersøke om du får godkjent fagene fra skolen som skal utstede vitnemål til deg.

  Planlegg i god tid

  Har du tenkt deg på skole i utlandet, må du planlegge i god tid! Søknadsfrister og opptakskrav kan variere. I tillegg kan det være utfordrende å søke om midler fra Lånekassen, så bruk litt tid på å sette deg inn i reglene.

  Det er lurt å følge et godkjent opplegg

  Hvis du ønsker å reise på egenhånd, det vil si ikke gjennom utvekslingsorganisasjon eller skolen du går på i Norge, er det ikke sikkert at du kan få støtte fra Lånekassa. Det kan også bli utfordrende å få oppholdet godkjent når du kommer hjem. Undersøk så mye som mulig før du bestemmer deg!

 • 2. Studere i utlandet

  ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. De har svært god oversikt over ulike typer utdanninger og informasjon om opptakskrav, frister og hva Lånekassa dekker. Du bør derfor sjekke nettsiden deres og be om veiledning før du tar en avgjørelse.

  Du kan bli medlem i ANSA etter at du er tatt opp på skole eller universitet i utlandet. De tilbyr også forsikring tilpasset studenter i utlandet. Ansa.no/medlem

  Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har kompetanse på internasjonale muligheter i høyere utdanning. På deres nettside Utdanning i verden finner du nyttig informasjon hvis du ønsker å studere i utlandet.

  Internasjonal erfaring fra studier gir deg kompetanse som for eksempel språk, tilpasningsdyktighet, kulturforståelse og toleranse. Dette kan telle positivt når du skal ut i arbeidslivet.

  I høyere utdanning er det mange muligheter for å ta deler eller hele utdanningen i utlandet. Utdanning i verden gir deg råd om hva du bør tenke gjennom før du bestemmer deg.

  Dra på utveksling

  Hvis du ønsker å ta deler av utdanningen din i utlandet, har lærestedet ditt informasjon om hvilke muligheter som finnes. Utdanning i verden har en oversikt over utvekslingsavtaler på de ulike studieprogrammene.

  Ta hele utdanningen ute

  Ønsker du å ta en hel grad i utlandet bør du undersøke godt på forhånd.

 • 3. Jobbe frivillig i utlandet

  Ønsker du å gi tid og egen arbeidskraft til et samfunnsnyttig prosjekt i utlandet? Internasjonal erfaring fra frivillig arbeid gir deg kompetanse som for eksempel språk, tilpasningsdyktighet, kulturforståelse og toleranse. Dette kan telle positivt når du skal ut i arbeidslivet. Sannsynligvis får du opplevelser for livet og venner fra mange ulike land på kjøpet.

  Hva kan jeg gjøre som frivillig?

  Frivillig arbeid er ikke bare å jobbe på barnehjem i et utviklingsland eller å redde utrydningstruede dyr. Det kan også være å drive mekkeverksted på en ungdomsklubb i Berlin, vedlikeholde en nasjonalpark i Italia, hjelpe på et asylmottak i Belgia eller jobbe med menneskeretter i en frivillig organisasjon – mulighetene er uendelige.

  Det er mange organisasjoner som tilbyr frivillig arbeid i utlandet. Hvilke land du kan reise til, hvilke oppgaver du får, hvordan du skal bo, hvor mye du skal jobbe og hva det koster deg, varierer mye mellom tilbudene. Det er viktig å sette seg godt inn i betingelsene på forhånd, slik at du ikke blir overrasket når du først har reist.

  Hvor finner jeg informasjonen jeg trenger?

  Copyright: European Union

 • 4. Bli frivillig gjennom Det europeiske solidaritetskorpset

  Du kan jobbe frivillig i Europa og nærområdene inntil 12 måneder gjennom Det europeiske solidaritetskorpset.

  I dette programmet er både reise, kost, losji og litt lommepenger inkludert – altså tilnærmet gratis for de som deltar. I tillegg er alle organisasjonene som tar imot frivillige forhåndsgodkjent og arbeidsforholdene avklart før du reiser ut. Du har også krav på språkkurs og får delta på egne seminarer sammen med andre frivillige fra hele Europa ved ankomst og midtveis i oppholdet.

  Vil du vite mer?

  Her kan du se hvordan andre ungdommer har hatt det som frivillige enten gjennom solidaritetskorpset eller forgjengeren Europeisk volontørtjeneste.

  Les mer om hvordan du går fram for å søke deg et frivillig arbeid-prosjekt i utlandet

  Ta kontakt med Eurodesk dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning!

  Copyright: European Commission

   

 • 5. Frivillig arbeid i utlandet for ungdom med spesielle utfordringer

  Ungdom med kronisk sykdom, en psykisk helseutfordring, en funksjonsnedsettelse, problemer på skolen, en utfordrende familiesituasjon, eller andre utfordringer i livet, kan få tilrettelagt for et opphold som frivillig i Europa. Oppholdet varer i mellom 2 uker og 2 måneder, og arrangeres i samarbeid med trygge og erfarne vertsorganisasjoner med en spesiell interesse for å ta imot og tilrettelegge for ungdom med litt ekstra i bagasjen.

  Erfaringene med å sende ungdommer som på ulike måter opplever å falle utenfor på denne typen prosjekter, er svært gode. Tilbudet er gratis for ungdommene og oppleves som trygt både av ungdommene selv og støtteapparatet. Ungdommene får føle på mestring og fellesskap, og de får større tro på seg selv og egne muligheter. Her kan du lese mer om fordelene med å få en slik erfaring for ungdommer i denne målgruppa.

  Copyright: European Union

   

  Sondre og Sander ble sendt til Slovenia og Finland av NAV Aust Agder. Les om hvordan opplevelsene de hadde bidro til å endre hvordan de så på seg selv og andre, samt egne muligheter i forholdt til utdanning og arbeid. Tidligere Hordaland fylkeskommune (nå Vestland fylkeskommune) gode erfaringer med å bruke EU-programmene for frivillig arbeid for å motvirke frafall i videregående skole.

  Eurodesk veileder organisasjoner og institusjoner som ønsker å sende ungdommer med spesielle utfordringer på frivillig arbeid i utlandet. Vi samarbeider med et nettverk av NAV-kontorer, spesialskoler, og kommuner/fylkeskommuner som sender ut ungdommer med litt ekstra i bagasjen.

  • Er din organisasjon interessert i å sende ungdommer med spesielle utfordringer på frivillig arbeid i utlandet? Meld deg på Eurodesk sin e-postliste, og få informasjon om aktuelle kurs, ledige plasser på inkluderingsprosjekter og aktuelle samarbeidspartnere.
  • Nyttige tips til deg som skal sende ut ungdommer med spesielle utfordringer finner du her.
 • 6. Bli lærling, praktikant eller trainee i utlandet

  • Gjennom Studentpraktikantordningen kan du søke på praktikantplasser ved norske ambassader og delegasjoner verden over
  • Det finnes en rekke spennende institusjoner og organisasjoner i EU som tilbyr praktikantplasser som norske borgere kan søke på, blant annet har NATOs hovedkvarter, EFTA-sekretariatet, de norske regionkontorene i Brussel praktikantprogram. Det er også være mulig å søke praktikantstilling i EU-kommisjonen og ved EU-parlamentet. Se en oversikt på regjeringen.no
  • Organisasjonene AIESEC og IASTE tilbyr kortere jobbopphold og traineeships til studenter og nyutdannede
  • På Eurodesk sin egen Opportunity Finder, kan du også finne oppdaterte prakitikanttilbud
  • Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo har samlet gode lenker til praktikantplasser og traineeships
  • Går du på yrkesfag på videregående, og ønsker å ta læretiden i utlandet, kan du sjekke om skolen din tilbyr slike opphold
  • Som student, finnes det også mulighet for å søke om såkalt praksismobilitet gjennom Erasmus+ mens du tar graden din, eller umiddelbart etter. På nettsiden Erasmusintern.org finner du en oversikt over praksisplasser som tilbys.

   

 • 7. Finn lønnet arbeid i utlandet

  En erfaring fra jobb i utlandet kan gjøre deg mer attraktiv for norske arbeidsgivere. Du får også språkkunnskaper, og kjennskap til nye kulturer.

  Ønsker du å finne jobb i utlandet, er mulighetene mange, men for å finne jobben du har lyst på, må du være forberedt på å bruke tid.

  • NAV har god informasjon om hvordan du kan gå frem hvis du skal søke jobb i et annet land, enten du leter fra Norge eller oppholder deg i utlandet
  • NAV deltar i et europeisk jobbmobilitetssamarbeid, EURES. EURES dekker alle EU-land, i tillegg til Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Storbrittania. På EURES-portalen finner du informasjon om ledige stillinger, tips om CV, om å leve og arbeide i andre land, med mer.
  • Du som er mellom 18 og 35 år kan undersøke EU-ordningen Min første EURES-jobb, som kan hjelpe deg med å finne en jobb, en praktikantmulighet eller lærlingplass i et annet EU-land eller på Island. Her kan du få økonomisk støtte til å reise på jobbintervju i utlandet, til flytteutgifter, til opplæring som språkkurs, og til å få godkjent kvalifikasjonene dine
  • Karrieresenteret på Universitetet i Oslo har samlet nyttig informasjon og lenker for deg som ønsker å jobbe i utlandet
  • Ønsker du å finne sommerjobb i Norden, bør du sjekke sidene til Nordjobb
  • Er du nyutdannet med høyere utdanning eller en yrkesutdanning og er interessert i jobbmuligheter i Norden, kan du få hjelp av Nordisk jobbstart+