Slik søker dere om støtte til aktiviteter

Når dere har mottatt akkrediteringen kan dere søke om prosjektstøtte. Dere trenger ikke lage en detaljert søknad siden de langsiktige planene allerede er beskrevet i akkrediteringssøknaden, dere beskriver bare hvilke aktiviteter (type og antall) dere ønsker å gjennomføre og antall deltakere.

Dere kan søke om støtte en gang i året.

Midlene blir fordelt basert på score-en dere fikk i akkrediteringssøknaden. Alle akkrediterte organisasjoner er garantert et minimumsbeløp dersom dere søker.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

 • 1. Fordeling av midler

  Prosjektmidler til akkrediterte organisasjoner bli fordelt etter en rekke kriterier, blant annet:

  • resultater fra tidligere rapportering og kontrollbesøk
  • årlige prioriteringer
  • tilgjengelig budsjett

  EU-kommisjonen vil publisere detaljerte kriterier hvert år.

 • 2. Minimum- og maksimumsbeløp

  For akkrediterte organisasjoner vil det være minimum- og maksimumsbeløp tilgjengelig. Dette er for å sørge for at alle akkrediterte organisasjoner skal få midler. Vi kommer tilbake til hva disse beløpene er.

Lurt å vite:

 • Dersom dere har en akkreditering kan dere ikke søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere i de ordinære utlysningene. Men dere kan være med som partner.

 • Det er viktig at dere setter realistiske mål i søknaden siden måloppnåelsen deres vil bli vurdert når dere har rapportert. Måloppnåelse har betydning for fordeling av midler til akkrediterte organisasjoner i senere runder.