Slik blir søknaden deres vurdert – opplæring for ungdomsarbeidere

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av eksterne eksperter og får poeng i tre kategorier. Søknaden må få minst 60 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori.

Vi anbefaler dere derfor å lese gjennom vurderingskriteriene når dere lager prosjektet deres. I programguiden finner dere mer utfyllende informasjon om hver kategori under «Award criteria».

 • 1. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til relevans

  I den første kategorien vurderes det om prosjektet deres er relevant og i hvilken grad det oppfyller punktene under. Dere kan få opptil 30 poeng og må minst få 15 poeng.

  • Hvor relevant er prosjektet for prioriteringene og målsettingene til opplæring for ungdomsarbeidere?
  • Hvor relevant er prosjektet for behovene og målsettingene til organisasjonene som deltar?
  • I hvilken grad vil prosjektet nå ungdom som har begrensede muligheter, inkludert flyktninger, asylsøkere og migranter?
  • I hvilken grad fremmer prosjektet mangfold, interkulturell og interreligiøs dialog og verdier som frihet, toleranse og respekt for menneskerettighetene?
  • I hvilken grad fremmer prosjektet mediekunnskap, kritisk tenkning og tiltakslyst hos unge?
  • I hvilken grad bidrar prosjektet til at ungdomsarbeiderne får kompetansen og metodene de trenger for å kunne overføre de felles grunnleggende samfunnsverdiene spesielt til ungdom som det er vanskelig å nå og for å forebygge voldelig radikalisering av ungdom?
  • Vil prosjektet skape god læring for deltakerne?
  • Vil prosjektet styrke kapasiteten og det internasjonale aspektet i organisasjonene som deltar?
  • I hvilken grad involverer prosjektet parter som ikke før har søkt, vært partner eller deltatt på opplæring for ungdomsarbeidere?
 • 2. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet

  I den andre kategorien vurderes det om prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 40 poeng og må minst oppnå 20 poeng.

  • Er alle faser av prosjektet (forberedelser, gjennomføring og oppfølging) godt beskrevet og av god kvalitet?
  • Er det samsvar mellom prosjektets målsettinger og aktivitetene i søknaden?
  • Hvor god er kvaliteten på det praktiske opplegget?
  • Hvor god er kvaliteten på forberedelsene for deltakerne?
  • Hvor gode er de ikke-formelle læringsmetodene?
  • Tilrettelegger prosjektet for anerkjennelse av deltakernes læring, for eksempel ved bruk av Youthpass eller et annet europeisk læringsverktøy?
  • Blir deltakerne valgt ut og involvert på en hensiktsmessig måte?
  • Er det en jevn balanse mellom programland og partnerland hvis prosjektet involverer partnerland fra EUs naboregioner?
  • Er det god kvalitet på samarbeid og kommunikasjon mellom organisasjonene og eventuelt andre interessenter eller aktører?
 • 3. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til påvirkning og videreformidling av resultater

  I den tredje kategorien vurderes prosjektets påvirkningskraft og om dere vil videreformidle resultatene på en god måte. Det vurderes i hvilken grad dere oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 30 poeng og må få minst 15 poeng.

  • Hvor gode er metodene for å evaluere prosjektets resultater?
  • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha på deltakerne og organisasjonene underveis og etter at prosjektet er ferdig?
  • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller på europeisk nivå utenfor organisasjonene og personene som deltar i prosjektet?
  • Hvor gode er planene for å videreformidle prosjektets resultater?

Lurt å vite:

 • Selv om dere har mer enn 60 poeng, kan det hende at dere ikke får innvilget støtte hvis andre prosjekter har fått høyere poengsum enn dere.

 • Hvis dere får avslag på søknaden deres, kan dere kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan søknaden har blitt vurdert.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Gry

Gry Nesse

Gry er kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis. Gry er også personen å kontakte hvis du vil delta på kurs!