Regn ut hvor mye dere kan få i støtte

Støtten dere får til gruppeutveksling er i hovedsak basert på faste satser som avhenger av hvilket land utvekslingen skal være i, hvor mange deltakere prosjektet har og reisestrekningen til hver deltaker. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

 • 1. Regn ut hva dere får i reisestøtte

  Dere kan søke om støtte til reise etter faste satser basert på hvor langt hver deltaker reiser.

  Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern link) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der utvekslingen finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

  Dere kan søke om ekstra reisestøtte (i parentes) dersom dere velger et mer miljøvennlig transportmiddel.

  Reisesatsene per deltaker for 2021:

  • 0-9 km: ingen støtte
  • 10-99 km: € 23
  • 100-499 km: € 180 (€ 201)
  • 500-1999 km: € 275 (€ 320)
  • 2000-2999 km: € 360 (€ 410)
  • 3000-3999 km: € 530 (€ 610)
  • 4000-7999 km: € 820
  • 8000 km eller mer: € 1500

   

  Reiser deltakeren fra Praha og skal delta på en gruppeutveksling i Tromsø viser avstandskalkulatoren at det er 2188 km en vei, og satsen for denne deltakeren er da på € 360. Satsen på € 360 gjelder deltakerens reise tur-retur.

 • 2. Regn ut hva dere får i støtte til å organisere aktiviteten

  Organisatorisk støtte

  Dere kan søke om midler til å organisere aktiviteten. Dette er en fast sats på 100 euro per deltaker (ikke inkludert gruppeledere, ledsagere og tilretteleggere).

  Støtte til kost og losji 

  Denne støtten blir regnet ut etter fast sats per dag per deltaker (inkludert gruppeldere, ledsagere og tilretteleggere) og kan for eksempel dekke leie av lokaler, mat og overnatting. Dere kan også søke om en reisedag før og en dag etter. Dersom dere reiser mer miljøvennlig kan dere søke om opp til fire reisedager.

  Satsen for 2021 i Norge er € 50. Hvis utvekslingen deres er i et annet land, kan dere sjekke satsene i programguiden.

 • 3. Søk om ekstra støtte til inkludering

  Dersom dere inkludere deltakere med begrensede muligheter kan dere søke om 100 euro ekstra per deltaker.

  Deltakere med begrensede muligheter

  Det kan for eksempel være deltakere med:

  • Funksjonsnedsettelse (special needs)
  • Lærevansker
  • Økonomiske utfordringer
  • Kulturelle forskjeller
  • Helseproblemer
  • Sosiale utfordringer

  Ved behov kan dere søke om å få dekket ekstra kostnader til deltakere med begrensede og deres ledsagere og/eller tilretteleggere. Her må dere selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden.

  Dersom dere søker om støtte til reise og overnatting til en deltaker med funksjonshemming i denne budsjettposten, skal dere ikke søke om støtte for denne deltakeren i budsjettpostene reise og organisering av aktiviteten.

  Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket utgiftene i denne budsjettposten inntil det beløpet som er innvilget i søknaden, forutsatt at dere legger ved kvitteringene i sluttrapporten.

 • 4. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

  Dere kan også søke om å få dekket disse utgiftene:

  • visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner (Opp til 100% av utgiftene)
  • kost, losji og reise på planleggingsbesøk «preparatory visit» (fast sum på 575 euro, uavhengig av antall deltakere i reisen. Gjelder ikke vertsland)
  • spesielt dyr reise (inkludert pga valg av mer miljøvennlig transportmiddel) (Opp til 80% av utgiftene)

  Utgifter i denne budsjettposten må begrunnes i søknaden.

  Husk å søke om ekstra støtte når dere søker. Det er ikke mulig å få innvilget dette i etterkant.

  Se programguiden (ekstern link) for mer informasjon om denne budsjettposten, hvordan og hvor mye dere får dekket.

Lurt å vite:

 • Støtte til alle Erasmus+ prosjekter er basert på prinsippet om del-finansiering. Dette er et bidrag og er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av et prosjekt.

 • For mer detaljert informasjon om støttereglene, se programguiden (ekstern link).

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Betty

Betty Cutolo

Betty er kontaktperson for gruppeutveksling. Hun har gjennomført mange gruppeutvekslinger selv og kan svare på det du lurer på! Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.