Regn ut hvor mye dere kan få i støtte

Støtten dere får til gruppeutveksling er i hovedsak basert på faste satser som avhenger av hvilket land utvekslingen skal være i, hvor mange deltakere prosjektet har og reisestrekningen til hver deltaker. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

 • 1. Regn ut hva dere får i reisestøtte

  Dere kan søke om støtte til reise etter faste satser basert på hvor langt hver deltaker reiser.

  Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern link) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der utvekslingen finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

  Reisesatsene per deltaker for 2019

  • 0-9 km: ingen støtte
  • 10-99 km: € 20
  • 100-499 km: € 180
  • 500-1999 km: € 275
  • 2000-2999 km: € 360
  • 3000-3999 km: € 530
  • 4000-7999 km: € 820
  • 8000 km eller mer: € 1500

   

  Reiser deltakeren fra Praha og skal delta på en gruppeutveksling i Tromsø viser avstandskalkulatoren at det er 2188 km en vei, og satsen for denne deltakeren er da på € 360. Satsen på € 360 gjelder deltakerens reise tur-retur.

  Skal dere ha en «Advanced Planning Visit» på forhånd, søker dere reisestøtte på samme måten som til selve utvekslingen.

 • 2. Regn ut hva dere får i støtte til å organisere aktiviteten

  Dere kan søke om midler til å organisere aktiviteten. Denne støtten blir regnet ut etter fast sats per dag per deltaker og kan for eksempel dekke leie av lokaler, mat og overnatting, materiell og annet som dere trenger for å gjennomføre opplæringen. En dag må ha minst 6 timer program for at dere skal kunne få støtte for den.

  Satsen for 2019 i Norge er € 50. Hvis utvekslingen deres er i et annet land, kan dere sjekke satsene i programguiden.

  Reisedager

  Dere kan også søke om støtte til inntil to reisedager per deltaker hvis det er behov for det. En reisedag kan bare godkjennes hvis den er dagen før utvekslingen starter eller dagen etter at den slutter. Satsen er også her € 50 for Norge. Denne støtten skal dekke utgifter som kost og losji på ankomstdagen til deltakerne og gjelder i hovedsak deltakere som har måttet bruke en hel dag på reisen.

 • 3. Søk om ekstra støtte til deltakere med funksjonshemming

  Ved behov kan dere søke om å få dekket ekstra kostnader til deltakere med funksjonshemming og deres ledsagere. Her må dere selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden.

  Dersom dere søker om støtte til reise og overnatting til en deltaker med funksjonshemming i denne budsjettposten, skal dere ikke søke om støtte for denne deltakeren i budsjettpostene reise og organisering av aktiviteten.

  Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket utgiftene i denne budsjettposten inntil det beløpet som er innvilget i søknaden, forutsatt at dere legger ved kvitteringene i sluttrapporten.

 • 4. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

  Dere kan også søke om å få dekket disse utgiftene:

  • visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner
  • kost og losji på planleggingsbesøk «Advanced Planning Visit»
  • tilrettelegging for deltakere som har begrensede muligheter slik at de kan delta på lik linje som andre (ekskludert utgifter knyttet til reise, overnatting og opphold)
  • spesielt dyr reise der den faste satsen ikke dekker mer enn 70 % av reiseutgiftene til en deltaker

  Utgifter i denne budsjettposten må begrunnes i søknaden.

  Husk å søke om ekstra støtte til deltakere med funksjonshemming, planleggingsbesøk eller til andre utgifter når dere søker. Det er ikke mulig å få innvilget dette i etterkant.

  Deltakere med begrensede muligheter

  Deltakere med begrensede muligheter deles opp i syv kategorier:

  • Funksjonshemming (special needs)
  • Lærevansker
  • Økonomiske utfordringer
  • Kulturelle forskjeller
  • Helseproblemer
  • Sosiale utfordringer

  Se programguiden (ekstern link) for mer informasjon om denne budsjettposten, hvordan og hvor mye dere får dekket.

Lurt å vite:

 • På engelsk heter budsjettpostene travel, organisational support, special needs support og exceptional costs.

 • Støtte til alle Erasmus+ prosjekter er basert på prinsippet om del-finansiering. Dette er et bidrag og er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av et prosjekt.

 • For mer detaljert informasjon om støttereglene, se programguiden (ekstern link).

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Betty

Betty Cutolo

Betty er kontaktperson for gruppeutveksling. Hun har gjennomført mange gruppeutvekslinger selv og kan svare på det du lurer på! Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.