Regn ut hvor mye dere kan få i støtte – små samarbeidsprosjekter

Små samarbeidsprosjekter har den enkleste finansieringsmodellen av alle prosjekttypene. Her er finansieringen basert på «lump sums», eller fastsatte engangsbeløp. Søkere velger mellom to forhåndsbestemte summer, avhengig av hvor mye de vil trenge for å gjennomføre aktivitetene i prosjektet.

Dere kan søke om enten 30.000 EUR eller 60.000 EUR.

Prosjektbudsjettet må spesifisere beløp for alle planlagte aktiviteter.

Les alt om finansiering av små samarbeidsprosjekter på side 197 i programguiden (ekstern lenke).

Lurt å vite:

  • Finansieringsmodellen til små samarbeidsprosjekter er veldig forskjellig fra modellen til store samarbeidsprosjekter. Den finner du her.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.