Regn ut hvor mye dere kan få i støtte

Støtten dere får til opplæring for ungdomsarbeidere er i hovedsak basert på faste satser som avhenger av hvilket land opplæringen skal være i, hvor mange deltakere prosjektet har og reisestrekningen til hver deltaker. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

 • 1. Regn ut hva dere får i reisestøtte

  Dere kan søke om støtte til reise etter faste satser basert på hvor langt hver deltaker reiser.

  Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern link) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der utvekslingen finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

  Dere kan søke om ekstra reisestøtte (i parentes) dersom dere velger et mer miljøvennlig transportmiddel.

  Reisesatsene per deltaker for 2021:

  • 0-9 km: ingen støtte
  • 10-99 km: € 23
  • 100-499 km: € 180 (€ 210)
  • 500-1999 km: € 275 (€ 320)
  • 2000-2999 km: € 360 (€ 410)
  • 3000-3999 km: € 530 (€ 610)
  • 4000-7999 km: € 820
  • 8000 km eller mer: € 1500

  Reiser deltakeren fra Praha og skal delta på en opplæring i Tromsø viser avstandskalkulatoren at det er 2188 km en vei, og satsen for denne deltakeren er da på € 360. Satsen på € 360 gjelder deltakerens reise tur-retur.

 • 2. Regn ut hva dere får i støtte til å organisere aktiviteten

  Dere kan søke om midler til å organisere aktiviteten. Denne støtten blir regnet ut etter fast sats per dag per deltaker og kan for eksempel dekke leie av lokaler, mat og overnatting, materiell og annet som dere trenger for å gjennomføre opplæringen. En dag må ha minst 6 timer program for at dere skal kunne få støtte for den.

  Satsen for 2021 i Norge er € 74. Hvis opplæringen deres er i et annet land, kan dere sjekke satsene i programguiden.

  Reisedager

  Dere kan også søke om støtte til inntil to reisedager per deltaker hvis det er behov for det. En reisedag kan bare godkjennes hvis den er dagen før opplæringen starter eller dagen etter at den slutter. Satsen er også her € 74 for Norge. Denne støtten skal dekke utgifter som kost og losji på ankomstdagen til deltakerne og gjelder i hovedsak deltakere som har måttet bruke en hel dag på reisen.

 • 3. Søk om ekstra støtte til inkludering

  Dersom dere inkludere deltakere med begrensede muligheter kan dere søke om 100 euro ekstra per deltaker.

  Deltakere med begrensede muligheter

  Det kan for eksempel være deltakere med:

  • Funksjonshemming (special needs)
  • Lærevansker
  • Økonomiske utfordringer
  • Kulturelle forskjeller
  • Helseproblemer
  • Sosiale utfordringer

  Ved behov kan dere søke om å få dekket ekstra kostnader til deltakere med begrensede og deres ledsagere og/eller tilretteleggere. Her må dere selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden.

  Dersom dere søker om støtte til reise og overnatting til en deltaker med funksjonshemming i denne budsjettposten, skal dere ikke søke om støtte for denne deltakeren i budsjettpostene reise og organisering av aktiviteten.

  Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket utgiftene i denne budsjettposten inntil det beløpet som er innvilget i søknaden, forutsatt at dere legger ved kvitteringene i sluttrapporten.

 • 4. Tilleggsaktiviteter

  Her kan dere søke om å få dekket utgifter til gjennomføring av tilleggsaktiviteter («System development and outreach activities). Dere kan få dekket opp til 80% av utgiftene.

  I tillegg kan dere søke om å få dekket indirekte kostnader (opp til 7% av de faktiske utgiftene dere søker om å få dekket). Dette skal dekke utgifter som strøm, internett, lokalleie og lønn til fast ansatte.

 • 5. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

  Dere kan også søke om å få dekket disse utgiftene:

  • visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner (Opp til 100% av utgiftene)
  • kost, losji og reise på planleggingsbesøk «preparatory visit» (575 euro per deltaker)
  • spesielt dyr reise (inkludert mer miljøvennlig transportmiddel) (Opp til 80% av utgiftene)

  Utgifter i denne budsjettposten må begrunnes i søknaden.

  Husk å søke om ekstra støtte når dere søker. Det er ikke mulig å få innvilget dette i etterkant.

  Se programguiden (ekstern link) for mer informasjon om denne budsjettposten, hvordan og hvor mye dere får dekket.

Lurt å vite:

 • Støtte til alle Erasmus+ prosjekter er basert på prinsippet om del-finansiering. Dette er et bidrag og er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av et prosjekt.

 • For mer detaljert informasjon om støttereglene, se programguiden (ekstern link).

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Gry

Gry Nesse

Gry er kontaktperson for opplæring for ungdomsarbeidere. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis. Gry er også personen å kontakte hvis du vil delta på kurs!