Strategisk partnerskap og ungdomsinitiativ

Er du deltaker i et ungdomsinitiativ eller strategisk partnerskap, eller er organisasjonen din støttemottaker eller partner?

Her finner du en rekke spørsmål og svar som gjelder for strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ.

Sist oppdatert: 14.04.2020

 • 1. Jeg er deltaker/partner/søker - hvem kan svare best på spørsmålene mine?

  • Er du deltaker i et strategisk partnerskap eller ungdomsinitiativ skal du henvende deg til organisasjonen som har mottatt finansiering til prosjektet
  • Er du støttemottaker, det vil si representerer du organisasjonen som står som søker til prosjektet, skal du henvende deg til oss. Hvis prosjektet er sentralisert, det vil si at søknaden er sendt til Brussel og ikke Bufdir, skal dere henvende dere til The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
  • Er du partner i et prosjekt som har fått støtte fra et nasjonalkontor i et annet land, skal du henvende deg til organisasjonen som har søkt prosjektstøtte, og som koordinerer prosjektet.
 • 2. Vi har mange ekstrautgifter nå. Kan vi få ekstra midler til å dekke disse?

  • Dere kan omdisponere midlene innenfor det godkjente budsjettet, men dere kan ikke få ytterligere prosjektstøtte
  • Der hvor det er mulig å dekke ekstrakostnader i forbindelse med endringer i prosjektet forutsetter vi at dere dekker alle utgifter innenfor totalbeløpet som ble godkjent i kontrakten
  • Dere må derfor vurdere om dere for eksempel må ha færre deltakere eller færre møter for å dekke inn eventuelle ekstrautgifter, eller dere finner egne midler til å dekke utgiftene
  • I noen tilfeller vil det være nødvendig å avlyse hele prosjektet
 • 3. Kan prosjektet settes på pause?

  Ja, dere kan stanse prosjektet midlertidig. Dere kan be om en forlengelse på prosjektperioden og gjennomføre de planlagte aktivitetene når situasjonen tillater det.  

  De faste grunnbeløpene til prosjektledelse og gjennomføring per måned vil bli justert i henhold til den nye prosjektperioden. Dere vil bli trukket for den perioden prosjektet var satt på pause. Totalbeløpet i denne kategorien kan ikke overstige beløpet i kontrakten.  

 • 4. Hva skjer med støtte til møter og utvikling av nye produkter dersom vi midlertidig stanser prosjektet?

  Hvis dere ber om å midlertidig stanse prosjektet, men ikke ber om en utsettelse på prosjektperioden, kan dere få støtte (basert på faste satser) til 

  • møter og arrangementer dersom dere gjennomfører disse virtuelt  
  • til utvikling av nye produkter (“intellectual outputs”) hvis dere jobber hjemmefra for å fullføre disse.  

  Det nasjonale kontoret kan redusere tilskuddet ved sluttrapportbehandling hvis resultatene ikke holder samme mål som beskrevet i søknaden.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.