Slik blir søknaden deres vurdert – akkreditering

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av to eksperter.

Dere får poeng i tre kategorier. Søknaden må få minst 70 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori. I tillegg blir kapasiteten deres vurdert. Les mer om dette lenger ned.

Akkrediteringen som gis, vil ha en skår, som har betydning for fordelingen av de tilgjengelige tilskuddsmidlene.

Vi anbefaler dere å lese gjennom vurderingskriteriene når dere skriver søknaden deres (ekstern lenke).

 • 1. Sjekk om dere oppfyller kravene til relevans

  I den første kategorien vurderes det om organisasjonen og aktivitetene deres er relevante for ungdomsfeltet og for målsettingen for akkreditering i Erasmus+. Dere kan få opptil 20 poeng og må minst få 10 poeng.

  Følgende vil bli vurdert:

  • Organisasjonens formål
  • Målgruppe
  • Faste aktiviteter
  • Erfaring fra ungdomsfeltet
 • 2. Sjekk om dere oppfyller kravene til strategisk utvikling

  Her blir det vurdert i hvilken grad:

  • målene deres er relevante og i samsvar med målsettingene for akkreditering i Erasmus+ og i EUs ungdomsstrategi
  • de planlagte aktivitetene bidrar til å takle behovene og målsettingene dere har beskrevet
  • de planlagte aktivitetene gir fordeler for organisasjonen, deltakerne, partnerorganisasjoner og har et potensiale for en bredere innvirkning (f.eks på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå)
  • målsettingene og de planlagte Erasmus-aktivitetene er integrert i organisasjonens ordinære arbeid og aktiviteter
  • organisasjonen deres bidrar til inkluderingsstrategien i Erasmus+-programmet
  • organisasjonen deres jobber med ett eller flere av følgende prinsipper:
   • bærekraft
   • aktiv deltakelse i Erasmus-nettverket
   • virtuelle komponenter

  Dere kan få opptil 40 poeng og må minst få 20 poeng.

 • 3. Sjekk om dere oppfyller kravene til kvalitet

  Her blir det vurdert i hvilken grad:

  • målsettingene og aktivitene er tydelige og samsvarer med organisasjonens ressurser
  • partnerskapene gir gjensidig utbytte
  • i hvilken grad partnerskapene bidrar til å få nye og mindre erfarne organisasjoner på banen, hvis relevant
  • dere har gode tiltak for å sikre kvalitet i aktivitetene og sikkerhet for deltakerne
  • ungdommer deltar aktivt i alle faser av aktivitetene
  • læringsmetodene er passende, og bidrar til refleksjon og dokumentasjon av læring
  • metodene for å vurdere måloppnåelse og risikostyring er passende og effektive
  • tiltakene for å dele resultatene av aktivitetene både innad og utenfor de deltakende organisasjonene er passende og effektive

  Dere kan få opptil 40 poeng og må minst få 20 poeng.

 • 4. Operasjonell og økonomisk kapasitet

  I tillegg til den kvalitative vurderingen beskrevet ovenfor vil vi også vurdere om dere har operasjonell og økonomisk kapasitet til å gjennomføre de aktivitetene dere har beskrevet.

  • Operasjonell kapasitet vil bli vurdert på grunnlag av søknaden (inkludert informasjon om tidligere deltakelse i Erasmus-programmet) og dokumentene dere har lastet opp i «Organisation Registration System».
  • Økonomisk kapasitet – dere må ha tilstrekkelig finansiering til å opprettholde regelmessige/faste aktiviteter i løpet av perioden som aktivitetsplanen gjelder for. Den økonomiske kapasiteten vil ikke bli sjekket i akkrediteringssøknaden, men vil bli sjekket når dere har mottatt akkrediteringen og søker om prosjektstøtte i de årlige utlysningene.

  Husk at organisasjonen må ha minst to års erfaring fra ungdomsfeltet for å søke om akkreditering.

Lurt å vite:

 • Du kan sende inn søknaden på norsk eller engelsk.

 • Behandlingstiden er foreløpig ukjent. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

 • Vi kan også be om tilleggsdokumentasjon for å bekrefte informasjonen som er inkludert i søknaden. Dette kan f.eks. være årsrapporter, dokumentasjon på tidligere aktiviteter og CV-en til personer som er ansvarlige for prosjektene. I noen tilfeller kan det være aktuelt med en telefonsamtale eller et besøk hos dere for å kunne gi en god vurdering av søknaden.