Arrangement 12. feb 2021

Lansering av nytt Erasmus+-program 24. mars

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Med et budsjett på hele 265 milliarder kroner for perioden 2021-2027, skal det bidra til å skape et mer inkluderende, mer digitalt og et grønnere Europa.

Program

Sentrale tema under lanseringskonferansen for ny programperiode vil være:

  • Slik blir det – presentasjon av Erasmus+ 2021-2027
  • Slik lykkes du – resultater så langt og hvordan lykkes enda bedre
  • Slik hjelper vi deg – hva tilbys av veiledning og hvor finner du mer informasjon

Et mer detaljert program vil bli lagt ut på denne siden nærmere konferansen.

Konferansen er for deg som jobber med internasjonalt samarbeid på alle nivåer innen utdanning, opplæring, sport og ungdomssektoren.

Arrangører

Arrangører er Diku, nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), nasjonalt kontor for ungdomsdelen.

Praktisk informasjon

Tid: 24. mars fra 10:00-11:30.

Arrangementet blir strømmet og opptak av konferansen blir lagt ut på denne siden i etterkant.

Påmelding

Påmeldingsfrist er tirsdag 23. mars kl. 12