Aktuelt 26. mar 2019

Vestfold best på Erasmus+: Aktiv Ungdom i 2018

Foto: Marius Ulozas. Mye læring i internasjonale ungdomsaktiviteter.

I årsoversikten for 2018 står Vestfold i en særstilling blant fylkene. Selv om Oslo, Hordaland og Buskerud hadde flere innvilgede prosjekter, fikk Vestfold mest prosjektmidler av alle, både i forhold til folketall og totalt sett. Nok en gang gjør Sogn og Fjordane godt når aktiviteten ses i sammenheng med folketallet i fylket.

Se oversikt over antall søknader, prosjektstøtte og fylkesfordeling.

Oslo flest prosjekter – Sogn og Fjordane flest prosjekter per innbygger

At Oslo scorer høyt på søknadsstatistikken er normalt, siden det bor flere mennesker der enn i de øvrige fylkene. Det er derfor interessant å vurdere antallet prosjekter som godkjennes, mot innbyggertallet. Gjør man dette, kommer Oslo fortsatt godt ut, men det er Sogn og Fjordane som har flest prosjekter per innbygger.

Oslo topper lista over antall godkjente søknader med 16 prosjekter, fulgt av Hordaland (15), Buskerud (13), Vestfold (12), Nordland (10). Nederst finner vi Aust-Agder, uten prosjekter, Østfold, Telemark, Møre og Romsdal (1 prosjekt hver), Rogaland, Finnmark, Troms (2 prosjekter hver). De øvrige fylkene ligger på 3-6 prosjekter hver.

Sammenlignet med folketallet, er det Sogn og Fjordane som topper statistikken. De har ett prosjekt per 18 000 innbyggere. Vestfold og Buskerud følger hakk i hæl (20 800 og 21 700). Oslo plasserer seg midt på statistikken med 42 100 innbyggere per prosjekt. Dårligst ut av fylkene som har prosjekter er Østfold (295 400), Møre og Romsdal (266 900) og Rogaland (236 763).

Vestfold mottok den største potten både totalt og sammenlignet med folketallet

Støttebeløpene varierer mye mellom prosjekter og støtteordninger. Derfor kan noen få, store prosjekter utløse langt større tilskudd enn mange mindre. Vi ser derfor også på hvilke fylker som får mest og minst i støtte, i rene kroner og øre, og per innbygger.

Ser vi på totalt tildelte midler fra programmet, kommer Vestfold heldigst ut, med hele 630 743 €. Hordaland og Buskerud utløste henholdsvis 594 695 og 531 406 €.

Fordeler vi midlene per innbygger, blir rangeringen noe annerledes: Vestfold øverst, fulgt av Buskerud, Sogn og Fjordane. Her faller Oslo helt ned på 8. plass, med 0,58 € per innbygger, mot Vestfolds 2,53 €.

Stabilt søknadstall og god geografisk spredning

Etter en økning på rundt 30% i antall søknader i 2017, holdt søkermassen seg stabil i 2018. I fjor mottok vi 210 søknader og kunne innvilge 104 prosjekter. Det ble tildelt til sammen 3 295 841 €.

Om lag halvparten av søknadene fikk dermed innvilget støtte. Konkurransen om midlene varierer mellom de ulike støtteordningene i programmet. Vanskeligst er det å komme gjennom nåløyet til Opplæring for ungdomsarbeidere, her var det en pott på drøye 134 000 € til fordeling, og av hele 58 søknader kunne vi bare gi støtte til 14. Også i Strategiske partnerskap er det vanskelig å nå opp, 6 av 16 søknader fikk støtte. I andre enden av skalaen finner vi Europeisk volontørtjeneste, der 29 av 29 søknader ble innvilget.

I 2018 mottok vi søknader fra alle landets fylker, og bare Aust-Agder endte opp uten tildelte midler.