Aktuelt 25. mar 2021

Vi trenger din mening

Hvordan kan vi kommunisere bedre om Erasmus+?

Delta i spørreundersøkelsen for å gi oss viktig innsikt i hvordan du oppfatter informasjon om EUs ungdomsprogrammer (Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorpset).

Spørreundersøkelsen er en del av et prosjekt som de nasjonale kontorene for Erasmus+ og SALTO Participation and Information Resource Centre samarbeider om for å forbedre informasjonen om EUs ungdomsprogram til ungdommer, ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeidere.

Fristen for å svare på spørreundersøkelsen er 4. april.

Les mer og fyll inn spørreundersøkelsen her.