Aktuelt 08. jul 2021

Vil du være med å forme Europas fremtid?

Ung kvinne ser utover en by. Tekst: The future is in your hands.

Har du eller noen du kjenner en god idé til hvordan samfunnet vårt kunne vært bedre? Skulle du gjerne hatt et direkte talerør til beslutningstakere og makthavere i Europa? Nå vil EU ha din mening om fremtiden og hva slags verden vi skal leve i.

The Conference on the Future of Europe er en oppfordring til innbyggerne i Europa om å engasjere seg for en felles framtid. Den internasjonale konferansen inkluderer både fysiske og digitale arrangementer og plattformer for deltakelse. Formålet er å gi Europas befolkning, og særlig ungdom og andre grupper som vanligvis ikke blir hørt, en større mulighet til å påvirke hva Europa skal være for oss.

Selv om Norge ikke er med i EU oppfordres vi som EØS-land og innbyggere av Europa til å delta. En av måtene du kan være med på er å dele en god idé innenfor et tema du er opptatt av.

  • Synes du for eksempel Europa bør innføre en felles panteordning for plastflasker?
  • Synes du alle ungdommer i Europa bør få en interrailbillett utdelt etter endt skolegang?
  • Eller synes du kanskje det bør være lettere (eller obligatorisk) for ungdommer å reise på utveksling eller skoleturer til andre land i Europa?

Se forslag som er sendt inn, trykk «Endorse» på ideer du liker, eller send inn din egen idé her.

EU oppfordrer oss også til å organisere egne lokale arrangementer rundt omkring i Europa. Det er foreløpig ingen arrangementer i Norge, men dersom du er nysgjerrig på hva som arrangeres i de andre landene kan du få en oversikt over arrangementer her.