Aktuelt 08. apr 2020

Virtuelle utvekslinger

Virtuelle utvekslinger gir ungdommer en meningsfull interkulturell utveksling og erfaring på nett. Dere kan enten bli med på eksisterende tilbud, eller lage deres egen virtuelle utveksling med samarbeidspartnere.

Gjennom å delta på en virtuell utveksling kan ungdommer blir kjent med andre ungdommer, bygge nettverk, lære ferdigheter som er nyttige i arbeidslivet og bli mer engasjert i aktuelle samfunnsspørsmål.

Du kan gjennomføre virtuelle utvekslinger på to måter:

  1. Du kan lage din egen virtuelle utveksling for ungdommer
  2. Ungdommer kan delta i tilbudene gjennom Erasmus+ Virtual Exchange

 

 

Lag din egen virtuelle utveksling

En virtuell utveksling kan berike og utvide eksisterende aktiviteter. Du kan for eksempel inkludere det som et element i en gruppeutveksling, eller det kan være et eget prosjekt hvor du og samarbeidspartnere legger opp til aktiviteter og innhold selv. Ungdommene som deltar må være mellom 18 og 30 år.

Lær mer

Dersom du vil lære mer om å lage din egen virtuelle utveksling bør du delta på et 6-ukers kurs som varer 2-3 timer i uken.

Kontakt

Ta kontakt med teamet som er ansvarlig for Erasmus+ Virtual Exchange dersom du vurderer å lage din egen virtuelle utveksling

 

Delta i eksisterende tilbud

Ungdommer mellom 18 og 30 år som bor i Europa og sør for Middelhavet kan delta på følgende:

  • Social Circles: Varer i 2 uker og er en inngangsport til virtuelle utvekslinger. Ungdommene deltar i meningsfylte diskusjoner om aktuelle tema. Ungdommene må sette av ca. 2,5 timer i uken. Neste mulighet er 4. til 15. mai (søk innen 19. april).
  • Connect Programme: Varer i 4-8 uker. Det er fokus på ferdigheter og holdninger, som empati, interkulturell dialog. Diskusjonene er ledet av en tilrettelegger. Neste mulighet er til høsten (søk innen 30. juli).
  • Interactive Open Online Courses: Varer i 4-10 uker. I dette programmet er det  foredrag av praktikere og akademikere, interaktive oppgaver og gruppesamtaler ledet av en tilrettelegger. Ungdommene må sette av ca. 4 timer i uken. Et aktuelt kurs er «Cultural encounters» fra 12. oktober til 11. desember (søk innen 4. oktober)

Påmelding (ekstern lenke)

 

 

 

Om Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ Virtual Exchange er et pilotprosjekt finansiert av EU-kommisjonen som skal styrke og utvide rekkevidden av Erasmus+-programmet. Målet er å fremme felles forståelse og utvikle ferdighetene til unge. Det er en målsetting om å nå 25.000 ungdommer i perioden mellom 2018 og 2020.

Kostnader/ deltakeravgift

Du betaler ingenting for å delta i Erasmus+ Virtual Exchange eller benytte deg av portalen.

Det er ikke mulig å søke om finansiering fra Erasmus+: Aktiv Ungdom til å lage din egen virtuelle utveksling eller få ekstra finansiering for å inkludere en virtuell utveksling i et mobilitetsprosjekt (f.eks en gruppeutveksling). Det vil derimot heve kvaliteten på et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt å la ungdommene få møtes både fysisk og virtuelt over lengre tid som en del av en gruppeutveksling.

Andre betingelser gjelder dersom dere må gjøre om på et allerede innvilget prosjekt på grunn av «force majeure» og koronaepidemien. Ta kontakt dersom dette gjelder dere. 

 

Mer informasjon